Search
Close this search box.

International vurdering af Danmarks første naturnationalparker

Vurdering af fem naturnationalparker efter IUCNS standard for beskyttet natu

Vurdering af fem naturnationalparker efter IUCNS standard for beskyttet natu

Rapporten er udarbejdet for Naturstyrelsen af:
Bo Normander, Jan Woollhead, Anette Petersen, Franklin Feyeh og Ann-Katrine Garn – alle medlemmer af IUCN World Commission on Protected Areas (WCPA). 

IUCN står for International Union for Conservation of Nature, som er verdens største naturbevarelsesorganisation.

Græsrandøje, Almindingen på Bornholm. Foto: Bo Normander.

Forside / Nyeste / International vurdering af Danmarks første naturnationalparker

Fem naturnationalparker er blevet vurderet efter IUCNs internationale standard for beskyttet natur. Standarden anvendes bl.a. af FN og EU til at vurdere de enkelte landes opfyldelse af naturbeskyttelsesmål. Vores undersøgelse viser, at alle fem naturnationalparker opfylder IUCNs standard og dermed er sikret international anerkendelse som beskyttede naturområder. Parkerne tildeles derfor en af de seks forvaltningskategorier, der findes i IUCNs system. Naturnationalparkerne Fussingø, Gribskov og Almindingen tildeles kategori “II Nationalpark”. Dette skyldes, at formålet med beskyttelsen primært er at beskytte relativt store økosystemer, der i videst muligt omfang vil være selvforvaltede. Samtidig er parkernes naturværdier af høj besøgsinteresse, og forvaltningen vil sikre en bæredygtig udnyttelse af parkerne til friluftsliv og turisme. Naturnationalparkerne Tranum og Stråsø tildeles kategori “V Beskyttet landskab”. Dette med baggrund i, at områderne er relativt store og primært vil blive forvaltet med henblik på at skabe varierede og naturrige landskaber med en mosaik af kulturprægede hedeområder og tidligere plantageskov, og hvor menneskelig påvirkning fra militær anvendelse fortsat tillades.

De fem Naturnationalparker, der er blevet vurderet efter IUCNs internationale standard. Kort: Anette Petersen