Rådgivning

Jeg rådgiver virksomheder, myndigheder og organisationer om naturbevarelse og miljøplanlægning. Målet er at finde løsninger, der skaber samhørighed mellem menneske og natur og bidrager til en grøn samfundsudvikling. Den konkrete opgave vil altid være tilpasset kundens behov og mål.

Her er eksempler på områder, jeg tilbyder rådgivning inden for:

Naturbeskyttelse og biodiversitet
Den danske natur og biodiversitet er beskyttet på forskellig vis gennem fredninger, §3-beskyttelse, Natura 2000-udpegninger, natur-nationalparker og meget andet. Hvordan sikres den bedste naturbeskyttelse, og hvordan forvaltes områderne mest effektivt? Jeg rådgiver om naturbeskyttelse med udgangspunkt i IUCN’s globale værktøjer til vurdering og certificering af beskyttet natur.

Naturbaserede løsninger
Naturbaserede løsninger – eller Nature-based Solutions – handler om at finde svar på samfundets udfordringer, som tilgodeser natur og biodiversitet. Løsningerne vil ofte fokusere på bevarelse og genopretning af naturen og inddrage de samfundsgoder, som økosystemerne kan levere. IUCN har udviklet en global standard, der kan anvendes til at designe og kvalitetssikre konkrete projekter. Denne standard udgør grundlaget for min rådgivning om naturbaserede løsninger.

Miljøvurderinger
Jeg bistår virksomheder og kommuner hele vejen igennem miljøvurderingsprocessen. Det kan være i den indledende fase i et anlægsprojekt eller i den afsluttende fase af en naturgenopretning. Fokus er på de naturmæssige aspekter, herunder beskyttelsen af bilag IV-arter, §3-natur, hensyn til EU-direktiver og dansk regulering, lokalplaner m.v.

Integreret analyse
Med min forskerbaggrund fra Aarhus Universitet er integreret analyse (IA) helt centralt i mit arbejde i Danmark og Grønland. Det handler om at analysere komplekse sammenhænge mellem miljø- og samfundsudvikling og sammenstille den tilgængelige viden og data til en samlet meningsfuld analyse. Har din virksomhed brug for at skabe overblik over en kompleks situation, så kan IA være svaret. 

Opgaverne udføres som udgangspunkt med mig som den centrale rådgiver. Jeg inddrager ofte dygtige partnere, som jeg løbende samarbejder med. 

Kontakt mig på bo(@)naturtanken.com eller send en sms til 2087 1933 for en uforpligtende samtale om en mulig rådgivningsopgave eller projektsamarbejde.

Eksempler på opgaver og projekter:

Naturbeskyttelse på havet
I et 2-årigt projekt støttet af VELUX Fonden gennemgik vi samtlige beskyttede områder i de danske farvande og vurderede om de opfyldte IUCN’s internationale standard for naturbeskyttelse. Projektet viste, at 4,8% af Danmarks samlede havareal er beskyttet i henhold til IUCN’s standard. Dermed er Danmark kun halvvejs i mål i forhold til FNs Verdensmål 14.5 om 10% beskyttelse på havet. IUCN står for International Union for Conservation of Nature, der er verdens største naturorganisation.

Beskyttet hav i Danmark
Alpe-tjærenellike foran isfjelde nord for Ilulissat-Foto Bo Normander

Grønlands natur og klima
For forlaget Gyldendal har jeg skrevet en omfattende naturguide for Grønland. På 384 rigt illustrerede sider kommer bogen hele vejen rundt om Grønlands natur, geologi, klima og ikke mindst det unikke dyre- og planteliv så højt mod nord. Bag bogen ligger et omfattende arbejde med at indsamle og syntetisere den komplekse og spredte viden, der findes om Grønlands natur og klima – fra videnskabelige artikler til lokale borgeres observationer. Jeg har derigennem oparbejdet et unikt overblik over naturens tilstand i Grønland og om betydningen af klimaforandringer, samfundsudvikling og den øgede globale interesse for Grønland. 

Vurdering af danske kommuners naturindsats
Sammen med Parks’n Trails og GEON rådgiver jeg kommuner og andre om deres beskyttede naturområder. Ved at anvende den internationale standard for beskyttede naturområder udarbejdet af International Union for Conservation of Nature (IUCN), kan det synliggøres, hvordan kommunen lever op til FN’s Verdensmål inden for naturbevarelse. IUCN’s standard, som er den FN benytter, giver mulighed for at sætte mål for den udvikling, der ønskes for naturindsatsen i kommunen. Som eksempel har vi for Gladsaxe Kommune vurderet kommunens 73 grønne områder, hvoraf mange er af høj naturkvalitet, og 30 af dem opfylder IUCN’s standard.

Aldershvile Skov. Foto: Bo Normander
Møns Klint. Foto: Bo Normander

Analyse af danske fredninger efter international standard
For Miljøstyrelsen deltog NaturTanken i 2018 i et større projekt om danske fredninger for at skabe et overblik over de mange naturfredninger i Danmark og sikre en bedre indrapportering til EU og FN. Ud af de 1.720 fredninger, der blev vurderet, viste det sig, at 378 opfyldte IUCN’s internationale standard for beskyttede naturområder. Resultaterne er beskrevet i nyheden her og på Miljøstyrelsens hjemmeside

Udvikling og koncept for Danmarks Biodiversitetsbarometer
Som tidl. programleder i WWF Verdensnaturfonden bidrog jeg til udviklingen af det danske Biodiversitetsbarometer, der dokumenterer status på Danmarks indsats i forhold til FN’s 20 biodiversitetsmål – de såkaldte Aichi-mål.

Scenarier for fremtidens landbrug
Som projektleder deltog jeg i Det Økologiske Råds udvikling af fire fremtidsscenarier for dansk landbrug. Som en del af projektet udviklede vi et tablet-baseret rollespil om fremtidens landbrug, der vandt guldmedaljen ved Europa-Kommissionens ’CAP Communication Awards 2014’.

Danmarks miljøtilstandsrapporter
Som tidl. forsker på Aarhus Universitet var jeg projektleder og redaktør for Danmarks Miljøtilstandsrapporter. Det er rapporter, der udkommer hvert fjerde år og giver en samlet vurdering af landets tilstand for natur, klima og miljø.