Rådgivning

NaturTanken ved civilingeniør og ph.d. Bo Normander rådgiver virksomheder, myndigheder og organisationer om naturbevarelse og miljøplanlægning.

NaturTanken tilbyder bl.a. rådgivning inden for:
    ❯  Naturbeskyttelse, fredninger, §3-områder og Natura 2000
    ❯  Miljøvurdering af anlægsprojekter, lokalplaner m.v.
    ❯  Strategisk udvikling af natur- og miljøprojekter
    ❯  Integreret analyse af natur- og miljødata
    ❯  Grønlands natur og klima
    ❯  Foto-/videooptagelser af natur og landskaber

Kontakt Bo Normander her for en uforpligtende samtale om en mulig rådgivningsopgave eller projektsamarbejde.

CASES:

Naturbeskyttelse på havet
I et projekt støttet af VELUX Fonden blev samtlige beskyttede områder i de danske farvande gennemgået og vurderet efter IUCN’s internationale standard. Projektet viste, at kun 4,8% af Danmarks samlede havareal er beskyttet i henhold til IUCN’s standard. IUCN står for International Union for Conservation of Nature og er verdens største naturorganisation.

Læs mere om projektets resultater her

Beskyttet hav i Danmark
Alpe-tjærenellike foran isfjelde nord for Ilulissat-Foto Bo Normander

Naturguide for Grønland
Sammen med Gyldendal, Grønlands Naturinstitut og Visit Greenland m.fl. har Bo Normander skrevet og produceret en ny naturguide for Grønland. Guiden indeholder omfattende beskrivelser og fakta for Grønlands natur, geologi, klima, dyr og planter mv. og er rigt illustreret med fotos og kort.

Bogen udkom i marts 2022. Læs mere om bogen her.

Vurdering af danske kommuners naturindsats
Sammen med Parks’n Trails og GEON udfører NaturTanken vurderinger af danske kommuners beskyttede naturområder. Ved at kommunen anvender den internationale standard for beskyttede naturområder udarbejdet af International Union for Conservation of Nature (IUCN), kan det synliggøres, hvordan kommunen lever op til FN’s Verdensmål inden for naturbevarelse. IUCN’s standard, som er den FN benytter, giver mulighed for at sætte mål for den udvikling, der ønskes for naturindsatsen i kommunen. Som case har vi i Gladsaxe Kommune vurderet 73 grønne områder, hvoraf 30 opfylder IUCN’s standard.

Aldershvile Skov. Foto: Bo Normander
Møns Klint. Foto: Bo Normander

Analyse af danske fredninger efter international standard
For Miljøstyrelsen deltog NaturTanken i 2018 i et større projekt om danske fredninger for at skabe et overblik over de mange naturfredninger i Danmark og sikre en bedre indrapportering til EU og FN. Ud af de 1.720 fredninger, der blev vurderet, viste det sig, at 378 opfyldte IUCN’s internationale standard for beskyttede naturområder. Resultaterne er beskrevet i nyheden her og på Miljøstyrelsens hjemmeside. Bo Normander stod bl.a. for metodeudvikling, dataanalyse, screening af fredninger og kvalitetssikring.

Udvikling og koncept for Danmarks Biodiversitetsbarometer
Som tidl. programleder i WWF Verdensnaturfonden bidrog Bo Normander til udviklingen af det danske Biodiversitetsbarometer, der dokumenterer status på Danmarks indsats i forhold til FN’s 20 biodiversitetsmål – de såkaldte Aichi-mål.

Scenarier for fremtidens landbrug
Som projektleder deltog Bo Normander i Det Økologiske Råds udvikling af fire fremtidsscenarier for dansk landbrug. Som en del af projektet udviklede vi et tablet-baseret rollespil om fremtidens landbrug, der vandt guldmedaljen ved Europa-Kommissionens ’CAP Communication Awards 2014’.

Danmarks miljøtilstandsrapporter
Som tidl. forsker på Aarhus Universitet var Bo Normander projektleder og redaktør for Danmarks Miljøtilstandsrapporter. Det er rapporter, der udkommer hvert fjerde år og giver en samlet analyse af landets tilstand for natur, klima og miljø.