Search
Close this search box.

Danmarks beskyttede havområder vurderet efter international standard – og vi er kun halvt i mål

Foto: Anette Petersen

Netop offentliggjort rapport viser, at omkring 40% af 332 udpegede danske havområder ikke opfylder internationale standarder for naturbeskyttelse.

Et delmål i FN’s Verdensmål nr. 14 peger på, at minimum 10% af kyst- og havområder skal være beskyttet. Rapporten dokumenterer, at Danmark med 4,8% beskyttede havområder kun er halvvejs.

International Union for Conservation of Nature (IUCN), der er verdens største naturorganisation, har udviklet retningslinjer til vurdering af beskyttede naturområder, der samtidig udgør den standard, som FN anvender ved opgørelse af beskyttet natur globalt. Medlemmer af IUCN’s ekspertkommissioner har gennemgået de danske beskyttede havområder for at vurdere om, de opfylder IUCN’s internationale kriterier for naturbeskyttelse.

I alt er der blevet identificeret 332 beskyttede havområder i dansk farvand, som alle er blevet vurderet. Områderne er fordelt på forskellige beskyttelsestyper, herunder fredninger, vildtreservater, Natura 2000-områder og udpegninger gennem internationale konventioner og organisationer som UNESCO, OSPAR, HELCOM og Ramsar. Mange af disse områder overlapper helt eller delvist med hinanden.

Resultatet af gennemgangen viser, at 198 af de 332 beskyttede områder opfylder IUCN’s standard for naturbevarelse. Det svarer til 59,6% af områderne.

Det betyder, at 134 områder ikke opfylder IUCNs standard, hvilket kan skyldes mange årsager, f.eks. hvis havbunden ikke har være beskyttet tilstrækkeligt mod fiskeri med bundtrawl eller forvaltningen af særlige arter eller naturtyper vurderes at være utilstrækkelig.

Den samlede vurdering er, at i alt 508.630 ha marint areal opfylder IUCN’s standard. Det svarer til, at 4,8% af Danmarks samlede havareal er beskyttet i henhold til IUCN’s standard.

Ifølge FNs Verdensmål nr. 14, Livet i havet, er alle medlemslande forpligtet til at bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og deres ressourcer. Dette udspecificeres i en række delmål, hvor delmål nr. 14.5 indeholder et mål om, at mindst 10% af kyst- og havområder skal være beskyttet.

 Vurderingerne af de beskyttede områder i dette projekt viser, at Danmark med de 4,8% er ca. halvvejs i forhold til at opfylde Verdensmål 14.5.

Andel af havareal, der er udlagt til naturbeskyttelse henholdsvis opfylder IUCNs standard, fordelt på 12 farvande.


Projektet er udført af eksperter fra Parks’nTrails, NaturTanken og GEON for IUCN SSC Conservation Planning Specialist Group Europe ved Zoologisk Have København. Eksperterne er medlemmer af IUCN World Commission on Protected Areas og IUCN Commisson on Ecosystem Management.

Projektet er støttet af VELUX Fonden.

Rapporten kan downloades her.

 


 

www.beskyttetnatur.dk kan man på et klikbart danmarkskort se samtlige 332 beskyttede havområder og hente vurderingsskemaer for hvert område med detaljerede oplysninger om opfyldelse af IUCNs kriterier og delmål.

 


 

Geografisk fordeling af de beskyttede havområder, der er vurderet til at opfylde (grøn) hhv. ikke opfylde (orange) IUCNs standard for beskyttede naturområder. Nogle områder er så små, at de ikke kan ses på kortet.

Billeder fra præsentationsmødet på Københavns Zoo, den 2. september 2020

Bo Normander ved hav-møde
Jan Woollhead ved hav-møde
Ann-Katrine Garn ved hav-møde

Øverst fra venstre ses Bengt Holst, Zoo, Bo Normander, NaturTanken, Jan Woollhead, Parks’n Trails og Ann-Katrine Garn, Zoo.

Fotos: Peter Frandsen (præsentationsmødet på Zoo) og Anette Petersen (hav med jolle, øverst).