Search
Close this search box.

International vurdering af Danmarks første naturnationalparker

Fem af Danmarks kommende naturnationalparker er blevet vurderet efter IUCN’s internationale standard for beskyttet natur. Standarden anvendes bl.a. af FN og EU til at vurdere de enkelte landes opfyldelse af naturbeskyttelsesmål.

Bastemosen i Almindingen på Bornholm - Foto af Bo Normander
Bastemosen i den kommende Naturnationalpark Almindingen på Bornholm. Foto: Bo Normander

Vores undersøgelse viser, at alle fem naturnationalparker opfylder IUCN’s standard og dermed er sikret international anerkendelse som beskyttede naturområder. Parkerne tildeles derfor en af de seks forvaltningskategorier, der findes i IUCN’s system.

Naturnationalparkerne Fussingø, Gribskov og Almindingen tildeles kategori “II Nationalpark”. Dette skyldes, at formålet med beskyttelsen primært er at beskytte relativt store økosystemer, der i videst muligt omfang vil være selvforvaltede. Samtidig er parkernes naturværdier af høj besøgsinteresse, og forvaltningen vil sikre en bæredygtig udnyttelse af parkerne til friluftsliv og turisme.

Naturnationalparkerne Tranum og Stråsø tildeles kategori “V Beskyttet landskab”. Dette med baggrund i, at områderne er relativt store og primært vil blive forvaltet med henblik på at skabe varierede og naturrige landskaber med en mosaik af kulturprægede hedeområder og tidligere plantageskov, og hvor menneskelig påvirkning fra militær anvendelse fortsat tillades.

Oversigt over IUCN forvaltningskategori og IUCN styringsform for de fem naturnationalparker.

For alle naturnationalparker gælder, at styringsformen efter IUCN’s system tilhører typen “Styring ved myndighed – statslig”. Dette vurderer vi med baggrund i, at forvaltningen og styringen af parkerne efter deres indvielse både med hensyn til bestemmelserne fastsat for selve naturnationalparken og for de overlappende Natura 2000-udpegninger primært vil blive varetaget af Naturstyrelsen som statslig myndighed.

Hvad er en naturnationalpark?
Naturnationalparkerne er et nyt tiltag for naturbeskyttelse i Danmark. De består af relativt store områder, hvor naturen får plads til at være natur og samtidig giver spændende nye naturoplevelser. Der drives ikke landbrug, og skoven henlægges som urørt skov. Der vil blive udsat store græssende dyr som kvæg, heste, krondyr og elge, der skal være med til at skabe en mere dynamisk og vild natur med mange levesteder for dyr og planter.

De undersøgte parker er de første fem af i alt 15 naturnationalparker, som et politisk flertal i Folketinget har udpeget, og som efter planen skal etableres over de kommende år.

Rapporten er offentliggjort på Miljøministeriets hjemmeside:
Danmarks første naturnationalparker får officielt kvalitetsstempel fra verdens største naturbeskyttelsesorganisation

Altinget har bragt følgende artikel:
Nye danske naturområder får international blåstempling

Rapporten kan hentes her.

Rapporten er udarbejdet for Naturstyrelsen af:

Bo Normander, Jan Woollhead, Anette Petersen, Franklin Feyeh og Ann-Katrine Garn – alle medlemmer af IUCN World Commission on Protected Areas (WCPA).

IUCN står for International Union for Conservation of Nature, som er verdens største naturbevarelsesorganisation.

 


 
 
Sommerfuglen græsrandøje, Almindingen på Bornholm.
De fem Naturnationalparker, der er blevet vurderet efter IUCNs internationale standard. Kort: Anette Petersen