Search
Close this search box.

Nyt projekt skal vurdere beskyttet havnatur i Danmark

Hav strand Foto: Bo Normander

Danmarks hav- og kystnatur er i international sammenhæng enestående og af betydning for mange fisk, fugle og pattedyr. Men havnaturen er samtidig under pres fra bl.a. fiskeri, råstofindvinding, energianlæg og sejlads. Der er mange interesser på spil i forvaltningen af havets ressourcer, hvilket har ledt til EUs initiativer om havstrategi og havplanlægning. 

Et nyt projekt skal vurdere Danmarks beskyttede havområder efter internationale kriterier og dermed bidrage fagligt til en styrket beskyttelse af havnaturen. I 2020 skal Danmark udarbejde et nyt overvågningsprogram som en del af den nationale havstrategi og den første nationale havplan, der skal fastlægge arealanvendelsen i de danske farvande.

IUCN, der er verdens største naturbevarelsesorganisation, har udviklet retningslinjer til vurdering af beskyttede naturområder, der samtidig udgør den standard, som FN anvender ved opgørelse af beskyttet natur globalt. En gruppe af medlemmer af IUCN’s ekspertkommissioner vil i projektet gennemgå de danske beskyttede havområder efter IUCN’s retningslinjer.

350 beskyttede havområder skal vurderes

Der er i alt omkring 350 beskyttede havområder i Danmark, herunder fredninger, Natura 2000-områder, vildtreservater og såkaldte MPA’er (Marine Protected Areas) efter HELCOM- og OSPAR-konventionerne. Flere af beskyttelserne er geografisk overlappende. Hvert enkelt havområde vil blive vurderet efter ens kriterier, og særlige forvaltningskategorier vil blive tildelt de områder, der opfylder IUCN’s standard for naturbeskyttelse.

Ifølge Aichi-mål 11 under FN’s Biodiversitetskonvention skal 10% af verdens have være dækket af beskyttede naturområder i 2020. Målet er videreført som en del af FN’s Verdensmål 14, Livet i havet, mere specifikt i delmål nr. 14.5. Projektet vil evaluere i hvilket omfang Danmarks beskyttede havområder bidrager til dette mål. 

Projektet udføres af eksperter fra Parks’nTrails, NaturTanken og GEON i regi af IUCN’s Conservation Specialist Planning Group (Europe) ved Zoologisk Have København. Projektet er støttet af VELUX Fonden. 

Projektet vil i 2020 munde ud i en rapport med en samlet vurdering af den danske beskyttede havnatur, samt en hjemmeside med et klikbart kort over de enkelte havområder med adgang til data og analyser. 

 


 

Projektpartnere

 

NaturTanken