Search
Close this search box.

Danmarks første havplan er sendt i høring – hvordan nås naturmålene?

Søfartsstyrelsen har sendt forslag til Danmarks første havplan i offentlig høring. Sammen med en ligeledes ny havstrategi skal den udgøre selve grundlaget for, hvordan de danske havområder anvendes i fremtiden.

Havplanen kan ses på havplan.dk, og høringssvar kan afgives frem til 30. september 2021.

Regeringen lægger med havplanen op til, at 30% af det danske hav bliver beskyttet, hvoraf 4,1% bliver ‘strengt beskyttet’, idet det helt friholdes fra fiskeri og anden aktivitet. Men i EU’s Biodiversitetsstrategi er målet imidlertid, at der skal være 10% strengt beskyttet natur. Regeringen har derfor mødt kritik fra grønne organisationer som Danmarks Naturfredningsforening og WWF.

Spørgsmålet er, hvordan målet om de 10 procents streng beskyttelse kan nås. På kortet nedenfor ses regeringens forslag til naturbeskyttelse på havet. Et hav-projekt fra 2020 støttet af VELUX Fonden kan bidrage til hvordan Danmark kommer nærmere de 10%.

Regeringens forslag til naturbeskyttelse på havet, herunder udpegning af ‘strengt bekyttede’ områder. Kilde: havplan.dk

Kun få havområder lever op til international standard

I hav-projektet gennemgik NaturTanken m.fl. samtlige beskyttede havområder i de danske farvande, herunder Natura 2000, fredninger, vildtreservater m.fl. Ved gennemgangen vurderede vi, hvorvidt områderne opfylder den internationale standard for beskyttet natur udviklet af IUCN (International Union for Conservation of Nature).

I alt blev der identificeret 332 områder, som er udlagt til naturbeskyttelse, hvoraf mange dog overlapper med hinanden. Det svarer til, at 18,8% af det danske havareal er omfattet af forskellige former for naturbeskyttelse.

Vi fandt, at kun 4,8% af havarealet lever op til IUCN’s standard. Altså er det kun omkring en fjerdedel af de udpegede områder, der reelt er beskyttede og lever op til internationale krav. Det skyldes især manglende regulering af fiskeri med bundtrawl, men også andre forhold som havbrug, forurening, skibstrafik, forstyrrelser etc. i de udpegede områder. På kortet nedenfor fremgår hvilke af de eksisterende beskyttelser på havet, der lever op til IUCN’s internationale standard.

Man kunne i Danmark komme langt ved at indføre en stærkere fiskeriregulering i de havområder, der allerede er udpeget. Faktisk kunne man komme op på 18,8% streng beskyttelse ved alene at se på de allerede beskyttede områder.

Resultaterne fra hav-projektet er ofte blevet anvendt i debatten om den nye havplan og nye havstrategi, og vurderingerne giver en god rettesnor for, hvordan målet om 10% kan nås. Projektets rapport og øvrige resultater kan tilgås på beskyttetnatur.dk, hvor vurderingerne af de enkelte havområder også kan læses.

Beskyttet hav i Danmark

De grønne områder angiver havområder, der er vurderet til at opfylde IUCNs internationale standard for naturbeskyttelse, mens de orange ikke opfylder standarden. Kilde: beskyttetnatur.dk